Αξιοθέατα - Δραστηριότητες

το Βυζαντινό Κάστρο

Το Κάστρο, κτίσμα του Βασιλείου του Βουλγαροκτόνου σε λόφο ύψους 155μ., δεσπόζει ΒΔ. της πόλης. Πρωτοχτίστηκε το 527 μ.Χ. από τον αυτοκράτορα Ιουστινιανό και ολοκληρώθηκε από τον Ανδρόνικο Γ’ τον Παλαιολόγο (1326-1341). 

Στο κάστρο υπάρχουν επίσης και τα ερείπια ενός βυζαντινού ναϊδρίου, που καταστράφηκε με την κατάκτηση της περιοχής από τους Οθωμανούς Τούρκους το 1384. Είναι γνωστό και ως Ισσάρι καθώς επί Τουρκοκρατίας ονομαζόταν Δεμίρ Ισσάρ, που σημαίνει «Σιδερένιο Κάστρο». 

Από την πανοραμική θέση του κάστρου, μπορεί ο επισκέπτης να παρατηρήσει όλη την πόλη και ένα μεγάλο μέρος του Σερραϊκού κάμπου, με τον ποταμό Στρυμόνα και τη λίμνη Κερκίνη.

Οδηγίες από το Ξενοδοχείο

Κοινοποιήστε στο ...